Kraniosakral terapi

Bild: iStockphoto

På Terese Hälsokälla använder jag Kraniosakral terapi som härstammar från Osteopatin och behandlar nervsystemet och så kallad fysiologisk stress.

Smärta, trauma och/eller ständig stress kan i form av spänningsmönster begränsa kroppens vitalitet och självläkande förmåga. Dessa spänningsmönster kan i sin tur orsaka fysiska låsningar (fysiologisk stress) av specifika strukturer som omger nervsystemet. Låsningarna kan klämma av och förhindra kranienervernas funktion, vilka styr de autonoma, självreglerande nervsystemet.

Kraniosakral terapi löser upp spänningar och blockeringar genom varsamma korrigeringar av de berörda områdena. Framför allt den första nackkotan Atlaskotan har visat sig vara en mycket viktig faktor bakom kronisk stress då den lägger sig snett och klämmer av blodtillförseln till hjärnan och stör kroppens självreglerande funktioner.

Fysiologisk stress anses av många forskare idag ligga bakom så gott som alla sjukdomar och stressrelaterade symtom. Fysiologisk stress kan bäst beskrivas som att kroppens alarmsystem har hakat upp sig och fortsätter att skicka ut nödsignaler så att personen lever i ett ständigt tillstånd av kamp/flykt. Det är en överlevnadsåtgärd som är till för att lösa en akut situation genom att dirigera det mesta av kroppens resurser till att just kämpa eller fly.

Under detta tillstånd begränsas många andra livsviktiga funktioner bland annat matsmältning och återhämtning. Det sker en snabb tillväxt av celler men ingen reparation av felaktiga celler.

Långvarig stress utlöser stresshormonet kortisol vilket lagrar fett i buken och kan i högre grad påverka fetma än felaktig kost. Kamp/flykt påverkar också de kognitiva förmågorna. Personen tror att den är vaken och medveten men egentligen går hjärnan på autopilot och saknar förmågan att ta långsiktiga och väl övervägda beslut. Eftersom kroppen hela tiden bränner alla resurser i kamp/flykt tillståndet blir det viktigt att tillfredsställa hjärnans belöningscenter genom snabba kolhydrater och annat som ger snabba kickar.

När alla resurser är förbrukade och vi bryter samman under kravet på en ständig kamp för att överleva kan kamp/flykt tillståndet slå över till utmattningsdepression. Detta tillstånd är kroppens försök att skapa balans genom att få en möjlighet till vila och återhämtning. Även detta tillstånd är påfrestande för kropp och psyke just därför att ingen aktivitet sker, det finns inga resurser att tillgå. Psyket uppfattar detta tillstånd som en förlust av allt livsnödvändigt och vägen tillbaka kan vara lång. Trots att man inte längre kämpar utan har givit upp så är detta också ett tillstånd av fysiologisk stress.

Kraniosakral terapi behandlar fysiologisk stress genom att neutralisera nödsignalen och tillåta kroppen och sinnet att komma tillbaka till ett balanserat tillstånd där kroppen kan läkas, få tillgång till näring och möjligheten till återhämtning. Hjärnan lugnar sig ner sig och det blir lättare att se objektivt på sin tillvaro, finna lösningar på problem och ta beslut. För många blir detta början på en process där man tar tillbaka kontrollen över sitt liv och gör stora förändringar så att man lever ett liv som bättre tillgodoser behov och drömmar.

Namnet kraniosakral terapi syftar på nervsystemet som sträcker sig mellan kraniet och sakralbenet (korsbenet). Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, Phd, och en grupp osteopater i USA under mitten av 1900-talet.

Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växte samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen. De förblir i stället flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den kraniosakrala rytmen) vilken har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivåer av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att korrigera skallbenen och den kraniosakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symtom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet.

Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk, emotionell eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symtom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan kraniosakral terapi åtgärda fastlåsningen.

%d bloggare gillar detta: